25-jarig jubileum stichting Westfriese Sportverkiezingen

Beste mensen,

Apetrots zijn wij dat wij, de stichting Westfriese Sportverkiezingen, op 13 januari 2019 ons 25-jarig jubileum in een groots Sportgala gaan vieren. In die 25 jaar hebben wij veel prijswinnaars in de diverse categorieën voorbij zien komen: (gehandicapte) topsporters die zich op (inter)nationaal niveau hebben gemanifesteerd, veelbelovende talenten en sportverenigingen.

Ter gelegenheid van deze 25e Westfriese sportverkiezingen hebben we een speciaal jubileum sportmagazine uitgegeven. Dat wordt verspreid onder tal van sportverenigingen, sponsoren, overheden en diverse organisaties en instanties.

Op 14 december 2018 willen wij dit sportmagazine op feestelijke wijze overhandigen aan een aantal speciale vertegenwoordigers uit de Westfriese sportwereld, het bedrijfsleven en overheden. Onze hoofdsponsor, de Rabobank, zal als gastheer optreden.

U bent van harte uitgenodigd voor dit feestelijk gebeuren op 14 december om 16.00 uur bij de Rabobank, Graanmarkt 1 in Zwaagdijk.
In verband met de catering stellen wij het op prijs indien u even wilt melden of u komt en met hoeveel personen. Dit kan middels een mailtje naar info@westfriesesportverkiezing.nl
of bellen met Evelien Loomans (ons secretariaat): 06 21673886.

Het programma:
16.00 uur: ontvangst
16.15 uur: welkom door Piet Mol, voorzitter van de Westfriese Sportverkiezingen
16.30 uur: presentatie sportmagazine en officiële uitreiking van het 1e exemplaar
17.00 uur: informele bijeenkomst
17.45 uur: einde bijeenkomst

Wij hopen u van harte op 14 december a.s. te mogen verwelkomen.

Piet Mol
Voorzitter bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen.