Frank Streng herbenoemd als burgemeester Medemblik

Foto: Gemeente Medemblik

Burgemeester Frank Streng is op maandag 26 juni herbenoemd door de commissaris van de Koning, Johan Remkes, als burgemeester van de gemeente Medemblik per 1 juli 2017.

Frank Streng is sinds 1 juli 2011 burgemeester van de gemeente Medemblik. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 besloten de heer Streng aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester.

Op grond van artikel 61a van de gemeentewet kan de burgemeester worden herbenoemd voor de periode van 6 jaar. De raad moet tenminste 4 maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan een aanbeveling voor de herbenoeming aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen.