Lezing professor Jan Willem van Holten in Volkssterrenwacht Orion

Foto: aangeleverd

Op Woensdag 10 januari 2018 geeft professor Jan Willem van Holten in Volkssterrenwacht Orion de lezing: Samenvatting: Ruimte, tijd en zwaartekracht.

Zwaartekracht – die letterlijk universele kracht, die tot op onvoorstelbaar grote afstanden merk- en meetbaar is, maar zich op de schaal van het allerkleinste aan onze waarneming onttrekt.
In zijn lezing gaat prof. Van Holten eerst in op de ontwikkeling van het denken over zwaartekracht: de revolutionaire omwenteling daarin die Albert Einstein teweeg bracht. En vervolgens de vragen die rezen bij de Algemene Relativiteitstheorie door de ontwikkelingen vanuit de kwantummechanica en nieuwe waarnemingen in en over de ruimte om ons heen. In het tweede  gedeelte zal prof. Van Holten stil staan bij de jongste ontwikkelingen in het onderzoek naar de zwaartekracht en de theorievorming: wat is, dan wel veroorzaakt zwaartekracht? Daarbij passeren begrippen als superzwaartekracht, zwarte gaten en zwaartekrachtstraling de revue.

Prof.dr. Jan-Willem van Holten studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1980 op een proefschrift over kwantumgravitatie. Nadien deed hij onderzoek in de theoretische fysica bij het CERN in Geneve, aan de Universiteit van Wuppertal en vanaf 1985 als staflid van het Nikhef. Van 1999-2009 was hij als bijzonder hoogleraar in de theoretische natuurkunde verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2009 is hij bijzonder hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden namens het Lorentz
Fonds. En in die hoedanigheid dus ook nog steeds werkzaam bij het Nikhef.
Het wetenschappelijk werk van Jan-Willem van Holten omvat onderzoek op het gebied van de supersymmetrie en superzwaartekracht, zwaartekrachtgolven en kosmologie.
Naast zijn theoretisch werk is Jan-Willem ook actief verbonden aan het HiSPARC experiment voor het waarnemen van kosmische deeltjes in een netwerk van onderzoeksinstituten en middelbare scholen. Zowel het Nikhef als de Universiteit Leiden zijn aan dit netwerk verbonden.

Lokatie van de lezing: Veilingweg 21B in Bovenkarspel.
Aanvang van deze lezing: 20.00 uur ( de zaal is open vanaf 19.30 uur).
Van te voren aanmelden via dit emailadres of telefonisch via 06-48850445

Toegangsprijs voor leden € 3,- p.p. en niet leden € 6,–.p.p ( dit is
incl. een kopje koffie in de pauze).