Lintjesregen met veertien Koninklijke Onderscheidingen

Lintjesregen gemeente Medemblik - Foto: Marcel Rob

Op woensdag 26 april reikte burgemeester Frank Streng Koninklijke Onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Veertien inwoners zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De Lintjesregen vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

De gedecoreerden en hun naaste familieleden werden met een antieke brandweerauto van huis opgehaald.

Foto:
Boven v.l.n.r.: Gerard Kaarsemaker – Rinze Brouwer – Hans Bleeker – Burgemeester Frank Streng – Broos Docter – Koos Wenker – Jan van Vliet

Onder v.l.n.r. Gerard Admiraal – Joke Admiraal – Koemeester – Henry van Ophem – Peter Groot – Elisabeth Brilman – de Jong – Nico Kok – Greet Laan – op den kelder – Joke Groenland – Koning (foto Marcel Rob)

Alle gedecoreerden op de trappen voor het gemeentehuis

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Hans Bleeker (73) Wognum
‘Groenman’ Hans Bleeker zet zich sinds 1988 in voor het groen- en baanonderhoud van Tennisvereniging Wognum. Ook voor de opzet van het nieuwe tenniscomplex heeft hij zich ingezet.

Hij richtte in 1975 de Heemtuin in, het natuurgebiedje bij het Trefpunt. Hiervoor verzorgde hij het onderhoud en de rondleidingen. Ook was hij vele jaren actief voor het Floraliabestuur.
Vanaf 1984 lector en voorzanger in de Hieronymuskerk en schrijft hij vanaf 1993 een verhaal of gedicht in de Westfriese taal in dorpsblad “Walhalla”.

Nico Kok (68) Nibbixwoud
Nico Kok is al vele jaren de grote steun en toeverlaat binnen handbalvereniging SEW. Hij is al ruim 25 jaar wedstrijdsecretaris, zet zich in voor de wedstrijdplanning, verplaatsingen, wedstrijdformulieren, in- en uitschrijvingen, het regelen van scheidsrechters enzovoorts.

Nico vervult deze functie met veel toewijding. Hij maakt deel uit van het bestuur van SEW.

Tevens was hij redactielid van het verenigingsblad van SEW. Daarnaast regelde hij de oploopteams bij de Eredivisiewedstrijden, vanuit de breedtesport in de regio en was hij vele jaren omroeper bij het stratenhandbal in Nibbixwoud. Naast de mantelzorg voor zijn uitwonende zoon neemt hij ook andere mantelzorggerelateerde taken op zich. Nico is geen gewone vrijwilliger, hij is een voorbeeld voor anderen.

Greet Laan – op den Kelder (65) Zwaagdijk-Oost
Greet Laan is vanaf 2013 een zeer gewaardeerd bestuurslid van de Zonnebloem. Ze stimuleert de vrijwilligers en begeleidt ze bij het bezoekwerk. Verder organiseert Greet themabijeenkomsten en is zij actief betrokken bij de maandelijkse activiteiten.

Op haar kan altijd een beroep worden gedaan als het gaat om het begeleiden van mensen tijdens deze activiteiten. Zij gaat twee keer per jaar mee als vakantievrijwilliger met de Zonnebloem.

Ook zet zij zich al vanaf 1985 vrijwillig in bij handbalvereniging Hauwert. Was trainer/coach, lange tijd scheidsrechter en 12 jaar lang bestuurslid. Vanaf 1996 geeft Greet Laan leiding aan de trimclub van de vereniging.

Vanaf 1999 tot heden is zij betrokken bij Vrouwen van Nu. Tot 2005 bestuurslid, eerst secretaris en daarna voorzitter. De laatste jaren als clubfotograaf en lid van de reiscommissie.

Als vrijwilligster bij het Rode Kruis in Westfriesland is zij jarenlang actief betrokken en regelt zij bijzondere vakanties voor mensen met een handicap.

Greet heeft voor zeer veel mensen bijgedragen aan een zorgeloze vakantieweek met de Rode Kruis vakantieboot. Zij is actief bij ontspanningsactiviteiten en het passagieren van de vakantiegangers. Daarnaast is zij coördinator van de jaarlijkse Rode Kruis Collecte in haar gemeente.

Ook draagt Greet bij aan verschillende activiteiten van het Rode Kruis, waaronder het professioneel verzorgde 90-jarige jubileum van de afdeling Hoorn. Haar energie en inzet voor de medemens is groot. Veelzijdig en ook altijd inzetbaar.

Koos Wenker (60) Nibbixwoud
Koos Wenker is een zeer gewaardeerde vrijwilliger in Nibbixwoud. Hij zet zich al vanaf 1981 gemiddeld 8 uur per week in voor toneelvereniging St. Cunera. In Nibbixwoud is het resultaat van zijn verrichtingen in al die jaren nog altijd zichtbaar en voelbaar. Door zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten, leeft cultuur in Nibbixwoud.

Koos heeft zich ook ingezet voor voetbalvereniging SEW. Van begeleider van pupillen en junioren, organisatiewerkzaamheden voor de radiokamer/speaker, de kantinedienst tot het lijnentrekken op de velden, wat hij tot op heden nog altijd doet.
Ook is Koos Wenker sinds 2014 betrokken bij Reel-sound studio in het dorp. Hij zette zich in voor het realiseren van een historische dorpsfilm over Nibbixwoud.
Bestuurslid van de stichting Cultureel Centrum Nibbixwoud (Bessie) is hij vanaf 1999. Ook hier altijd bereid om medewerking te verlenen op diverse gebieden.

Elisabeth Brilman – de Jong (66) Wervershoof
Els de Jong uit Wervershoof zet zich sinds 1971 in voor diverse projecten en voor de diaconie-administratie van de Protestantse kerk. Als diaken 16 jaar terwijl zij al 20 jaar lang zorg draagt voor de financiën van het steunfonds. Daarnaast is zij voorzitter van het vormingswerk van de kerk.

Ruim 26 jaar actief voor Dorcas, waar zij sorteert en zorgt voor het inpakken van medische artikelen voor deze organisatie.

Ook was Els jarenlang actief bestuurslid van de Korfbalvereniging DTS en nu ere-lid.

Naast de vrijwilligerswerkzaamheden is zij mantelzorger voor haar alleenstaande tante. Els is een enthousiast en betrokken vrouw.

Peter Groot (54) Abbekerk
Peter Groot is al meer dan 30 jaar een zeer gewaardeerde vrijwilliger in zijn woonplaats Abbekerk.
Hij is vanaf de oprichting zeer actief voor de volgende organisaties:

Stichting Actie Voor Goede Doelen (1989),

Stichting Jongeren Organisatie Noorder-Koggenland (1995),

Huttenbouw Stichting Kinderspel en Bouw (1998),

Stichting Jongerenorganisatie Abbekerk – Lambertschaag (1983) en tenslotte Uitwisselingsproject UPJA (1992)

Een zeer actief als vrijwilliger op een breed terrein. Daarbij ligt het zwaartepunt op de activiteiten voor kinderen en jongeren:

Stichting Jongeren Organisatie ON-Y-VA > bestuurslid, woordvoerder, organisator tot en met 2008

Popfestival Spetterpop> organisator en medeoprichter tot op heden.

Stichting Uitwisselings Project Jongeren Abbekerk vanaf 1992 tot heden.

Stichting Jongeren Organisatie Noorder-Koggenland >Medeoprichter en vrijwilliger sinds 1995 tot heden.

Gabberweek, UnKnown Festival en veldloop.

Stichting Kinder Spel en – Bouw, het jaarlijkse huttendorp in Abbekerk.

Ondernemersvereniging Abbekerk-Lambertschaag, sinds 2008 tot heden.

Oranjecomité Abbekerk – Lambertschaag.

Joke Groenland – Koning (66) Wognum
Mevrouw Groenland-Koning (Joke) zet zich al jarenlang in (vanaf 1997) voor de plaatselijke Zonnebloem en het ziekentriduüm.

Bij de Zonnebloem is ze actief als begeleider van activiteiten van de gasten onder andere bij de regiovakantie van de Zonnebloem. Ook bezoekt zij regelmatig twee gasten. Is op alle vergaderingen aanwezig en vormt een grote steun voor de stichting.

Tijdens het ziekentriduüm in Wognum zet Joke zich in voor de organisatie van kerkelijke activiteiten voor zieken en ouderen. Joke was 17 jaar lang collectant van het Kankerfonds KWF.
Vanaf 1998 is Joke Groenland mantelzorger voor mevrouw Stam-Putter. Gemiddeld drie keer per week staat zij mevrouw bij in kleine en grote zaken, aangezien de zoon van mevrouw Stam in Frankrijk woont. Om de paar dagen bezoekt zij mevrouw Stam.
Verder was zij mantelzorger voor haar schoonouders vanaf 2008 tot hun overlijden in 2016.

Broos Docter (62) Medemblik
In Medemblik zet de heer Ambrozius Docter zich al vele jaren en zeer actief in voor de reddingsbrigade en de watersport.

Sinds 1996 is hij actief voor het reddingsstation Rescue Medemblik.

Broos is de drijvende kracht bij alle ontwikkelingen. Zo heeft hij zich ingespannen voor de bouw van een nieuwe reddingsboot en voor de professionalisering door opleiding, aanschaf van communicatieapparatuur en ander essentieel materiaal voor het redden van drenkelingen.

Van 1999 tot 2012 is hij meer dan honderd keer uitgevaren als reddingbootschipper bij nacht en ontij. Van 2001 tot 2008 was Broos voorzitter van het bestuur van Rescue Medemblik. In 2012 is KNRM Medemblik ontstaan door een samenvoeging van de Reddingsbrigade in Andijk en Rescue Medemblik.

Vanaf 2012 tot 2016 was hij operationeel leider van het KNRM reddingstation in Medemblik. Sindsdien zet hij zich in als helper aan de wal. Zijn inzet en zeer grote betrokkenheid bij het reddingstation zijn van onschatbare waarde voor de uitvoering van het reddingswerk in deze regio.

Naast zijn activiteiten voor de KNRM heeft de heer Docter ruim 5 jaar de Westfriese Waterweek Medemblik ondersteund als vrijwilliger.

Naast zijn taken als coördinator van de nautische dag van de Westfriese Waterweek regelt hij alle indelingen in de havens tijdens dit driedaags evenement. Ook technische zaken neemt hij voor zijn rekening.

Sinds twee jaar maakt hij deel uit van de groep vrijwilligers tijdens Medemblik Nautiek. En vervult met een onuitputtelijke inzet, accuratesse en betrokkenheid een cruciale sleutelpositie binnen de organisatie van beide evenementen in de stad Medemblik.

Henry van Ophem (56) Wervershoof
Henry Van Ophem is vanaf 1990 voorzitter van Sociaal Cultureel Centrum De Schoof. Een vooruitstrevende voorzitter met een enorm sociaal hart. Vooruitstrevend door zich volledig in te zetten voor de nieuwbouw van De Schoof. Hij nam hierin zowel de bestuurlijke kant op zich als het uitvoerende deel. Op bestuurlijk niveau onderhield hij contact met gemeente, woningbouwvereniging (de verhuurder van het gebouw) en de verschillende gebruikers van het gebouw.

Hij was actief bij de bouwvergaderingen en stak de handen uit de mouwen in het uitvoerende werk. Naast zijn baan was hij één of soms twee dagen en ’s avonds met de Schoof bezig. Samen met het bestuur altijd bezig om het sociaal cultureel werk in Wervershoof te behouden en te ontwikkelen.

Jan van Vliet (79) Wervershoof
Jan van Vliet is in zijn woonplaats een zeer gewaardeerd vrijwilliger met een enorme maatschappelijke betrokkenheid. Jan zet zich al vele jaren in voor de kansarme mensen in de maatschappij, die hij op velerlei manieren een waardig bestaan probeert te geven. Hij gebruikt zijn talenten om zijn medemens hulp te bieden en heeft daarnaast het vermogen om op een prettige manier mensen samen te brengen en om met elkaar iets te bereiken.

Ondanks zijn leeftijd is hij nog steeds actief op allerlei gebieden in het belang van de samenleving.

Op zijn initiatief is de Dorcas African Aid Connection Westfriesland opgericht, die dankzij fondsenwerving hulp biedt aan kansarmen in met name Ethiopië. Het grootste project is de bouw van een nieuwe wijk van 350 huisjes en een school in Nazareth.

Hij organiseerde meer dan 50 reizen naar Ethiopië om daar huizen te bouwen voor de arme bevolking. Studenten in dat land maakte hij het mogelijk om een studie te volgen.

Ook na zijn aftreden als voorzitter van de AAC in 2008 bleef hij zich inzetten voor studieprojecten van jongeren in Ethiopië.

Jan van Vliet is actief als vrijwilliger bij de kerk. Binnen de ABC Samenkomsten is hij actief voor de voedsel- en kledingbank.

Iemand die zijn vele talenten inzet. Een inspirerend voorbeeld voor velen.

Gerard Admiraal (65) Nibbixwoud
Gerard Admiraal is vanaf de oprichting in 2007 bestuurslid bij Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud. Altijd aanwezig op de bijeenkomsten geeft hij een positieve invulling aan de vergaderingen. Hij is goed voorbereid en stelt zich open voor de mening van anderen.

Ook is hij trekker van verschillende werkgroepen.

Als senior ondernemer een aanspreekpunt voor jongere ondernemers. Ook zorgt hij voor werkgelegenheid in de regio bij ondermeer aanbestedingen.

De heer Admiraal is al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging SEW als coach en grensrechter.

Admiraal is medeoprichter van het huis Villa Delphia, onderdeel van stichting Woongroep Nibbixwoud. Tenslotte is hij actief voor het museum Huis van Oud in Wognum. Daar verricht hij allerlei hand en spandiensten als vrijwilliger.

Joke Admiraal (64) Nibbixwoud
Joke is vanaf de oprichting in 1997 vice voorzitter van de historische vereniging De Cromme Leeck. Vanaf het verschijnen van het eerste jaarboek van de stichting in 1998 is zij lid van de redactie-commissie. Vanaf de oprichting in 2001 is Joke Admiraal-Koemeester vrijwilliger bij het museum Huis van Oud. Het museum in Wognum van de Historische Stichting De Cromme Leeck. Actief als bestuurslid van de Beheercommissie en betrokken bij de gang van zaken in en rond het museum.

Ze heeft 30 jaar lang als gids gewerkt in de binnenstad van Hoorn. Ook was zij actief voor de vereniging Oud Hoorn.

16 jaar geleden heeft Joke, samen met haar echtgenoot, het ouderinitiatief Villa Delphia opgezet in Nibbixwoud. Hierin wonen naast haar zoon nog vier medebewoners. Joke verzorgt onder andere de financiën. Zij zet zich hier voor de volle 100% voor in, zoals voor een nieuw huisvestingsplan. Ze organiseerde een sponsortocht om zoveel mogelijk geld op te halen voor het huiskamerproject. Vanaf het begin neemt zij deel aan verschillende raden van Stichting Philadelphia zorg en de regionale familieraad, zij is ook voorzitter van de lokale familieraad.

Tenslotte maakt Joke Admiraal deel uit van de redactie van het blad ‘Kracht door Verbondenheid’ voor de Cunerakerk in Nibbixwoud.

Rinze Brouwer (86) Midwoud
Rinze Brouwer is een zeer gewaardeerde arbiter bij biljartwedstrijden van de Vereniging van Westfriese Arbiters. Hij doet dit al vanaf 1976. De V.W.A. leidt alle officiële finales die namens het bestuur van het district Westfriesland in verschillende klassen en spelsoorten worden gehouden. De heer Brouwer heeft nooit een voorkeur en wil elke spelsoort arbitreren.

De vereniging kan op hem bouwen, hij verzet ondanks zijn leeftijd nog steeds enorm veel werk voor de vereniging. Rinze Brouwer is nu 86 jaar en behoort onder de verschillende arbiters tot de top qua inzet. Totaal 300 uur per jaar zet hij zich in, verdeeld over de maanden augustus tot mei.

Vanaf 1996 tot heden is hij voorzitter van biljartclub De Haantjes. Verzorgt onder andere de inschrijvingen bij officiële wedstrijden voor de bond. De leden spelen in de hogere klassen en dat is te danken aan de kennis van de heer Brouwer. Hij gaf zelf les in de biljartsport en kon de kunst van het spel goed op anderen overbrengen.

Van 1974 tot 1982 mede oprichter van biljartclub Sijbekarspel en wedstrijdleider van deze club. Van 1975 tot 1983 heeft hij een jeugdclub opgericht binnen de biljartclub.

Gerard Kaarsemaker (77) Onderdijk
De heer Kaarsemaker zette zich jarenlang (vanaf 1956 tot heden) in voor verschillende verenigingen in de gemeenschap van Onderdijk.

Als bestuurslid van de Land- en Tuinbouwbond zat hij op het dossier ruilverkaveling. Altijd betrokken en met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

Gerard Kaarsemaker is vanaf 1994 lid van het Gerardus Majella kerkkoor en is sinds 1998 tot heden voorzitter. Naast zijn activiteiten als voorzitter (waaronder betrokken bij uitwisseling) ook altijd aanwezig bij repetities van het koor en bij de diensten.

Vanaf 2002 is hij bestuurslid van de werkgroep educatie van de Katholieke Bond van Ouderen, waar hij vanaf 2008 voorzitter is.

Van 2004 tot 2014 was hij lid van de herensociëteit. Een ontspanning- en educatieve vereniging voor mannen boven de 50. Gerard is tot op heden nog steeds adviserend lid.

Binnen de tienjarige bestuursperiode als secretaris heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de bloei van de vereniging.

In het verleden verrichtte hij diverse vrijwilligersactiviteiten, waaronder als voorzitter van de Land- en Tuinbouw jongerenvereniging, bestuurslid voetbalvereniging Strandvogels en bestuurslid van de oudervereniging van de Gerardus-Marjella school en als rondleider in het Scheringa museum. Bij diverse gelegenheden en jubilea was Gerard Kaarsemaker de ceremoniemeester. Een man met een groot hart voor de gemeenschap.

Bron: gemeente Medemblik