OKV “Medemblikker architect liet zijn stempel achter.”

Vermaning(skerk)
Vermaning(skerk) - Foto: aangeleverd

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” nodigt de leden en belangstellenden hierbij uit voor een bijeenkomst, die zal worden gehouden op vrijdag 26 april 2019, aanvang 20.00 uur.

In de zaal van het “Sint Pieter” Ridderstraat 9 te Medemblik zal Gerard de Vries een avond verzorgen over een onderwerp met de titel:
Medemblikker architect liet zijn stempel achter.
Arnoldus Teunis van Wijngaarden 1819-1900

50 jaar Stadsarchitect van Medemblik

Gerard de Vries, getrouwd met een achter achterkleindochter van de architect is bereid gevonden deze avond voor ons te presenteren.
Van van Wijngaarden is bekend dat hij architect is geweest van tenminste 40 objecten zoals 5 kerken, woningen, 9 pastorieën, 4 raadhuizen, 14 scholen en 3 postkantoren. Voornamelijk hier in de regio.
In Medemblik was hij architect van de Doopsgezinde Vermaning, Verbouw van het Marine instituut naar Rijkskrankzinnigen gesticht en een onderwijzerswoning. Het Marine instituut was overigens al begin 19e eeuw gebouwd door zijn grootvader.
Helaas voerde hij ook de opdracht uit om de Oosterpoort en de 2 slechtste torens van het kasteel Radboud te slopen.
Het sluitstuk van zijn indrukwekkende carrière is de versterking met basaltmuren van de Oosterhaven vanaf de visafslag tot beide pieren
In 1895 kreeg hij voor zijn verdiensten een speciaal geslagen gouden penning van de stad Medemblik.

Binnenkort verschijnt het door Gerard geschreven boek met de titel “De architect, A.T. van Wijngaarden”.

Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” hoopt u te mogen verwelkomen op deze interessante avond.
Entree voor niet-leden € 4,=