Oudheidkundige Vereniging ‘’Medenblick’’

Medemblick
Foto: aangeleverd

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick nodigt de leden en belangstellenden hierbij uit voor een bijeenkomst, die zal worden gehouden op vrijdag 23 februari 2018, aanvang 20.00 uur.

In de zaal van het “Sint Pieter” Ridderstraat 9 te Medemblik zal Peter Swart een avond verzorgen met de titel:

Een Medemblikker oorlogsschip in Finse wateren

Een oude zeekaart leidde twee jaar geleden tot de identificatie van een goed geconserveerd scheepswrak in de Finse Golf. Het bleek te gaan om het fregat Huis te Warmelo dat in 1715 op ongelukkige wijze verging. Dit oorlogsschip is onlosmakelijk met Medemblik verbonden. Het schip is in de Radboudveste gebouwd, de stad was zijn thuishaven en een aanzienlijk deel van de bemanning was uit Medemblik afkomstig. Aan de hand van foto’s en film vertelt Peter Swart over het schip en zijn bemanning. Ook praat hij u bij over de laatste stand van zaken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante avond.

Entree voor niet-leden € 4,=

info@okv-medenblick.nl
www.okv-medenblick.nl