Startbijeenkomst, zorg zoals de Westfries het wil

Altijd al betrokken willen worden bij de Zorg in West-Friesland: kom dan op dinsdag 30 januari a.s. naar De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Vanaf 19.30 uur vindt daar de tartbijeenkomst plaats van de nog jonge stichting Zorg Zoals de Westfries Het Wil (ZZWW). Tijdens deze bijeenkomst zal oud-minister Ab Klink, thans bestuurder bij zorgverzekering VGZ/Univé een presentatie geven over zinnige en zuinige zorg. VGZ/Univé is de dominante zorgverzekeraar in onze regio. Verder zal Stefan Koomen, bestuurder bij de Zorgkoepel, het belang onderstrepen van betrokkenheid en invloed van burgers bij het zorgbeleid in West-Friesland.

FORUMDISCUSSIE
Na de pauze is er een forumdiscussie. Naast de inleiders zullen zitting nemen in het forum: Ilona Bolhuis, huisarts uit Wognum, Arno Timmermans, voorzitter Raad van Bestuur
Westfriesgasthuis/Waterlandziekenhuis en Hans Schipper, voorzitter van ZZWW. Aan de hand van stellingen, waarbij de zaal actief betrokken wordt, zal er een discussie plaatsvinden. Een van de stellingen is: Goede zorg en zorginkoop kan niet zonder daadwerkelijke informatie over wensen en behoeften van de mensen om wie het gaat.

Voor deze bijeenkomst zijn naast alle inwoners van Oostelijk Westfriesland ook de professionele Zorgaanbieders (WFG,Omring,Wilgaarden,GGZ etc.) en de cliëntenraden van alle zorginstellingen in West-Friesland uitgenodigd. Ook de gemeenten zijn uitgenodigd.

MEER ARMSLAG HUISARTSEN
De Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil is een burgerinitiatief met als doel de inwoners van Oostelijk Westfriesland meer invloed te geven bij het zorgbeleid. De stichting heeft inmiddels een aantal speerpunten benoemd. Zo wil ZZWW dat de huisartsen meer armslag krijgen hun werk te doen en willen zij dat de huisartsenpost en de Eerste Hulp van het WFG onder één dak komen.

Kijk voor meer info op: www.zzww.nl