Huilen, slecht slapen, voedingsproblemen?

OsteopathieOsteopathie Westfrisia kan uw kind helpen

Na een moeizaam verlopen bevalling –  zoals een tang- of vacuümverlossing, te snelle of juist langdurige geboorte of ongeplande keizersnee – kunnen er blessures ontstaan ter hoogte van de nek en schedel van uw baby. Osteopathie Westfrisia kan uw kind helpen.

Bij de pasgeboren baby kunnen de volgende vroege signalen voorkomen: slecht slaapritme, veel huilen, afgeplat hoofdje, voorkeurshouding, matige zuig- en slikreflex, snel spugen en/of reflux, mislukken van borstvoeding, darmkrampjes en neiging tot overstrekken. Na het eerste levensjaar kunnen deze kinderen grotere problemen krijgen als deze in de eerste maanden niet zijn behandeld. Denk aan problemen met het bewegingsapparaat (niet kruipen, evenwichtsproblemen bij lopen/fietsen en vertraagde ontwikkeling van grove en/of fijne motoriek), maar ook aan gedrags- en leerproblemen, zoals vertraagde spraakontwikkeling, snelle vermoeidheid, boosheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Blijven er slik-, zuig- en ademhalingsproblemen bestaan na het eerste levensjaar, dan is het mogelijk dat deze zo op het eerste gezicht kleine problemen zelfs verstoringen gaan veroorzaken bij de ontwikkeling van het gebit.

Vroegtijdige behandeling is preventieve therapie

Osteopathische behandeling
Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind? Hij kan veel baat hebben bij een behandeling met osteopathie. Want (vroeg)tijdige therapie is vaak preventieve therapie.
Osteopathie Westfrisia is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen. De behandeling bestaat uit een gesprek met de ouders, een uitvoerig onderzoek van uw baby of kind, gevolgd door zeer zachte technieken – die als prettig worden ervaren door baby’s en kinderen – om de problemen op te lossen.

Zwanger?
Osteopathie is ook een aanrader voor de jonge (aanstaande) moeder tijdens en na de zwangerschap, vanwege kans op bekkenproblemen, obstipatie en andere zwangerschapsongemakken.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de osteopathie geheel of gedeeltelijk.
Meer weten? Kijk op osteopathiewestfrisia.nl of bel Kitty en Fred Scholten via 06 – 49 11 84 66.

Geef een reactie