Geregistreerd partnerschap

Het valt mij op dat relatief veel stellen voor het geregistreerd partnerschap kiezen. Ik heb ze dan aan tafel voor de aankoop van het eerste gezinshuis en als ik vraag of verder alles goed geregeld is, antwoorden ze bevestigend want ze zijn, vaak op een maandag- of donderdagochtend, dus gratis, een geregistreerd partnerschap aangegaan op het gemeentehuis in Wognum. Ik begrijp wat ze bedoelen. Door het geregistreerd partnerschap hoeven de tijdens dit geregistreerd partnerschap geboren kinderen niet te worden erkend en ook oefenen de beide partners tezamen het gezag uit over deze kinderen. Het wettelijk erfrecht regelt dat bij het overlijden van één van de partners, het vermogen automatisch wordt toegedeeld aan de langstlevende partner. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering op hun langstlevende ouder. Ook op het gebied van pensioenen is automatisch in het één en ander voorzien. Maar ondertussen is er wel een gemeenschap van goederen ontstaan, ook sinds de aanpassing van de wet op 1 januari 2018. En als één van de partners ondernemer is, moet hij of zij uit de onderneming wellicht een vergoeding gaan betalen aan de gemeenschap. Door het geregistreerd partnerschap verspeel je verder de mogelijkheid om nog een keer getrouwd te worden: er wordt bij het omzetten van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk nog slechts een omzettingsakte getekend. En wie voedt de minderjarige kinderen verder op als beide ouders wegvallen? Naar wie gaat het vermogen als alle leden van het gezin door een ongeval vlak na elkaar komen te overlijden? Is het niet veel verstandiger om in plaats van het wettelijk erfrecht een tweetrapstestament te maken? Of een testament met WLZ- en estate plannings- clausules? Moet ‘de koude kant’ niet worden uitgesloten? Is het geregistreerd partnerschap eigenlijk wel de goedkoopste optie? Het is al met al raadzaam om eerst met een notaris te praten en dan pas te kiezen voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Welkom! 

Anne Geert de Raad