Unieke verzameling ’n Eeuw Andijkers

2 1978 Springplankschool plan zuid ca 1978-79 ca klas 1 Eigk-kl

1978 Springplankschool plan zuid ca 1978-79 ca klas 1 Eigk

Van alle mensen die er een hobby op na houden, hebben velen zich op het verzamelen gestort. De verzameling van Andijker Hessel de Greeuw is echter heel bijzonder: ongeveer 3.000 groepsfoto’s van Andijker scholen, verenigingen, koren en andere groepen.

Deze uitgebreide verzameling is niet, zoals vele verzamelingen,  achteloos weggelegd in dozen, maar keurig gearchiveerd op papier én gedigitaliseerd. Een grote kast bevat alle papieren foto’s: in ordners, gesorteerd op schoolklas, zangkoor, sport-, muziek- of toneelvereniging.
Op de vraag van de redactie hoe deze hobby is ontstaan, antwoordt Hessel de Greeuw: “Ik ben begonnen met het verzamelen van oude ansichtkaarten van Medemblik en Andijk.” Hessel is namelijk in Medemblik opgegroeid en na zijn huwelijk in Andijk gaan wonen.
Op een dag, 43 jaar geleden, vroeg iemand of hij ook belangstelling had voor een oude Andijker schoolfoto uit ongeveer 1890. Deze vraag betekende het begin van de verzameling. Van bijna alle groepen waarvan in Andijk een foto werd (en wordt) gemaakt, heeft Hessel een origineel of een kopie in zijn bezit.

Naaiklas Hoekweg  Andijk ca 1932-kl

Naaiklas Hoekweg Andijk ca 1932

Nummerkaart
Alle papieren foto’s  worden gescand en digitaal opgeslagen. Daarna begint ‘de jacht’ om te achterhalen wie er allemaal op de foto staan. Hiervoor heeft Hessel een nummerkaart ontworpen, zodat duidelijk te zien is wie de personen op de foto zijn. Na het ingeven van een naam als zoekopdracht verschijnen alle foto’s waar de betreffende persoon op staat op het computerscherm. De verzameling bevat ook foto’s op glasplaten, de voorlopers van de negatieven, van ruim 100 jaar oud!
Hessel is dagelijks bezig met zijn unieke verzameling. Een groot deel van die tijd rijdt hij door Andijk met een tas foto’s, waarbij nog namen ontbreken. Regelmatig verschijnen zijn foto’s in ‘De Andijker’, het ‘Westfries Weekblad’ en het jaarboek van ‘Oud Andijk’. In het Poldermuseum is er zo nu en dan een fototentoonstelling. Daar ligt ook wat Hessel aan archeologische vondsten in de verkaveling heeft opgegraven: de buit van een vroegere hobby.

Plaatjesboek
Compleet zal de verzameling nooit zijn, want Hessel krijgt bij voorbeeld elk jaar van de Andijker scholen en peuterspeelzalen de groepsfoto’s en dan is er weer heel wat te archiveren. Als hij ooit stopt met deze bijzondere hobby, gaat zijn verzameling naar het Westfries Archief. Het is tenslotte een uniek en historisch ‘plaatjesboek’ van een eeuw Andijkers!

Wie nog Andijker groepsfoto’s heeft, kan zich melden bij Hessel de Greeuw via 0228 – 59 19 65  of hdegreeuw@quicknet.nl.

Geef een reactie