Beukenlaan Twisk 40 jaar

Foto: aangeleverd

Zaterdag 23 september a.s., nationale burendag, viert de Beukenlaan in Twisk haar 40 jarig jubileum. Iedereen, die daar belangstelling voor heeft, is van harte welkom om dit jubileum mee te vieren. Het monumentendorp Twisk was en is nou niet bepaald een groeikern. Deze laan, die moest aansluiten op het historische, beschermd dorpsgezicht, is er dan ook niet zonder slag of stoot gekomen. Is die aansluiting goed gelukt? Zijn alle plannen die de toenmalige, zelfstandige gemeente Twisk voor ogen had ook uitgekomen? En wat waren die plannen dan? Antwoorden op al deze en nog veel meer vragen tracht de werkgroep te geven in haar glossy en op de tijdens de burendag te bezoeken expositie.

‘t Beukenblad
Een speciaal voor dit jubileum opgerichte werkgroep heeft bijzonder veel werk verricht om deze dag te laten slagen en een voor iedereen, ook niet Beukenlaners, interessant programma te bieden. Zo wordt er speciaal voor dit jubileum het magazine “het beukenblad” uitgegeven. Een full colour glossy met veel foto’s, interviews en achtergrondverhalen over de totstandkoming en geschiedenis van deze straat. Een eenmalige uitgave die op de burendag voor €10 aangeschaft kan worden. In de voorverkoop, die deze week nog doorloopt tot zaterdag, kan met 50% korting ingetekend worden op dit blad. Stuur daartoe een email naar janvrugt@gmail.com. De oplage is beperkt. Er wordt niet bijgedrukt en op=op. Ook is er voor de Beukenlaan een vlag ontworpen. Voor het ontwerp van de vlag heeft het wapen van Twisk model gestaan. De boonstoppels zijn daarin vervangen door een beukenboom. Zaterdag zal deze vlag aan vrijwel elke gevel in de Beukenlaan wapperen.

Programma burendag:
U bent welkom vanaf 15:00 uur. Dan start de inloop bij basisschool “de Klaverwoid” met thee, koffie, ranja en door Beukenlaners zelf gebakken taart en cake. Om 15:30 uur begint het officiële programma met o.a. een live optreden van het gelegenheidsorkest: “de Beukennoten”, de uitreiking van ‘t eerste “Beukenblad” en de opening van de expositie “de Beukenlaan”. Voor de jeugd zijn er kinderactiviteiten. Zo tegen het einde van de middag zal bij de, op het schoolplein aanwezige, horecastand van het Dorpshuis Twisk de BBQ worden aangestoken. Einde van de burendag is rond 19:30 uur.

De Klaverwoid.
Basisschool “de Klaverwoid”, gelegen aan de Beukenlaan, speelt tijdens dit jubileum een belangrijke rol. Niet alleen vindt de viering van de burendag in en rond de school plaats, maar de school heeft ook gedurende een aantal weken een speciaal thema “Klaverwoid terug in de toid”. Tijdens de themaweken gaan er allerlei activiteiten plaatsvinden. Afgelopen vrijdag was de start van het project. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn in groepjes van 4, gewapend met camera en een begeleider, door de Beukenlaan gegaan om foto’s te maken van dingen die zij mooi, leuk, bijzonder o.i.d. vonden. Met hun groepje kozen ze de leukste foto’s uit. Deze worden afgedrukt en zijn zaterdag te zien op de tentoonstelling. Dinsdag gaan de leerlingen naar het museum van de 20e eeuw in Hoorn. Zaterdag is dan de grote dag: burendag. Op de tentoonstelling is, naast al het eerder genoemde, ook een speciaal paneel met alle klassenfoto’s van de groepen 8 te zien, die er geweest zijn sinds de start van “de Klaverwoid” in 1983.

Vrijdag 29 september gaan de leerlingen van groepen 5 t/m 8 maken o.l.v. 7 gidsen, van de Twisker gidsengroep, een wandeling door Twisk maken. De wandeling loopt o.a. via de zomerstal van de familie Metselaar en eindigt op het station van de Stoomtram in Twisk. Daarna rijden ze met de stoomtram naar het station in Opperdoes. Verder gaan de kinderen nog allerlei andere activiteiten doen, zoals een stolpboerderij schilderen, een les krijgen over de Westfriese taal, een film maken, een Westfries-gerechtje koken en nog veel meer. Woensdag 18 oktober wordt het project afgesloten.

Leden van de werkgroep: Henk-Jan Visser, Sandra Wit, Petra Ruijter, Pierre Voswijk, Michael Wichard, Rob Reffeltrath en Jan Vrugt