Boomfeestdag 2017: een toekomstboom en honey high way

Kinderen planten een boom samen met de burgemeester - foto: gemeente Medemblik

Tijdens de landelijke boomfeestdag op 22 maart hebben de kinderen uit groep 6 en 7 van OBS De Plaats uit Abbekerk 12 bomen geplant. Daarbij kregen zij hulp van burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik, Arno Valkhof van Rijkswaterstaat en Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer.

Medemblik is aangewezen als Accentgemeente, dit is een gemeente die in een bepaald jaar extra aandacht besteedt aan Boomfeestdag. De provinciale Commissie Boomfeestdag kiest ieder jaar de Accentgemeente per provincie uit. Dit jaar vierde de stichting haar 60-jarig jubileum. Het thema is: ‘Bomen Verbinden’ en is gekozen vanwege het feit dat in 60 jaar miljoenen kinderen 10 miljoen bomen (2200 voetbalvelden) hebben geplant en zo op een positieve manier verbonden zijn met de natuur. Het thema refereert ook aan het verdrag van Maastricht dat 25 jaar geleden werd getekend waardoor de Europese Unie een feit werd.

In het kader van het 60-jarig bestaan, hebben Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de Stichting Boomfeestdag 7 boomcirkels cadeau geven. Deze boomcirkels worden in elke Regio van RWS geplant. Voor de provincie Noord-Holland is dat op verzorgingsplaats Broerdijk aan de A7.

Toekomstboom
Tijdens de boomfeestdag plantten de kinderen 12 fladder iepen. Hier zat ook een speciale boom bij, namelijk een toekomstboom. Bij het planten van deze werd een tijdcapsule mee geplant. Hierin zitten boodschappen, tekeningen en notities van de kinderen voor de toekomst. De boom is gemarkeerd met een herdenkingspaaltje van One Tree per Child’, een organisatie die er wereldwijd naar streeft elk kind voor de tiende verjaardag een eigen boom te laten planten.

Ook strooiden de kinderen met meerjarig streekeigen biologisch zaad van wilde bloemsoorten om een Honey Highway voor bijen te creëren. De Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen ingezaaid worden met bijenbloemenzaad en onderhouden worden zodat bijen er goed kunnen overleven.

Biobased bankje
Bij de boomcirkel is ook nog een uniek biobased bankje geplaatst. Rijkswaterstaat stimuleert het toepassen van producten en wegmeubilair van hernieuwbare grondstoffen als gras en riet. De plaatsing van het biobased bankje, met riet als grondstof, past goed in de duurzame koers van Rijkswaterstaat.

Burgemeester Frank Streng: ‘Natuureducatie voor de jeugd is heel belangrijk. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Het maakt kinderen bewust dat bomen bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving bijvoorbeeld door de CO 2 in de lucht te verminderen. Ik hoop dat als de tijdcapsule ooit wordt geopend de wereld weer een stukje leefbaarder is geworden door dit mooie initiatief.’

Bron: gemeente Medemblik