Lezing “Het Verdwenen Almersdorp”

Foto: aangeleverd

Oudheidkundige Vereniging ‘’Medenblick’’

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” nodigt de leden en belangstellenden hierbij uit voor een bijeenkomst, die zal worden gehouden op vrijdag 27 oktober 2017, aanvang 20.00 uur. In de zaal van het “Sint Pieter” Ridderstraat 9 te Medemblik zal Sander Gerritsen een avond verzorgen met de titel:

“Het verdwenen Almersdorp.”

Archeologisch onderzoek rond het kerkhof van laatmiddeleeuws Almersdorp, vlakbij Opperdoes, gemeente Medemblik.

Drs. Sander Gerritsen, projectleider Archeologie West-Friesland, gaat ons deze avond de aanpak en het resultaat toelichten van het archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de kruising N239 en de Almersdorperweg. (Nabij de vuilstort).
Waarom en wanneer Almersdorp exact verdwijnt is niet helemaal duidelijk. In een privilege uit 1414 (Graaf WillemVI) wordt het dorp nog genoemd maar rond 1500 is het zo goed als verdwenen. Op de kaart van Blaeu uit 1614 staan enkel nog enige huisjes langs de dijk met het bijschrift “Almerdorp Sonder toorn.” Tot 1509 is er nog sprake van een kerk resp. kapel.
Bij het terugleggen van de omringdijk zijn de eerste nederzettingen buitendijks komen te liggen waarna ze in de loop van de tijd zijn verzwolgen. Kijkend over de Wieringermeer percelen kan men zich bijna niet voorstellen dat hier dorpen met kerkgebouwen lagen.
In 2013,2014 en 2015 is door Archeologie West-Friesland onderzoek uitgevoerd.
De uitwerking van het onderzoek is uitgevoerd o.l.v. Sander Gerritsen met een keur van specialisten op meerdere gebieden.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante avond waarin meer duidelijk wordt over onze omgeving in de vroege historie, waarover nog zo veel valt te ontdekken.

Entree voor niet-leden € 2,=

info@okv-medenblick.nl
www.okv-medenblick.nl