Medemblik, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569)

YouMedemblik - KasteelRadboud - Alva
KasteelRadboud - Alva - foto: aangeleverd

Een stad aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog

Op vrijdagavond 10 maart geeft bekende historicus Sander Wassing op kasteel Radboud een interessante lezing over de roerige periode voorafgaand aan de Tachtigjarige oorlog.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Aangespoord door vlammende betogen van hagenpredikers ging men tot actie over. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Ook Medemblik ontkwam men niet aan de onrust die om zich heen greep in de zomer en herfst van 1566. Hoewel de kerk gevrijwaard bleef van vernielingen door beeldenstormers, trad een tot dan toe ondergronds gebleven groep calvinisten steeds duidelijker in de openbaarheid. Met hulp van enkele inwoners uit de stad wisten soldaten van ‘Grote Geus’ Hendrik van Brederode vanuit Medemblik over de Zuiderzee aan regeringssoldaten te ontkomen.
Toen de rust en orde eenmaal was hersteld, werd Alva’s harde hand dan ook gevoeld in Medemblik. Commissarissen van de Raad van Beroerten deden onderzoek in de stad. Dit leverde getuigenverklaringen op aan de hand waarvan ongeveer vijftien inwoners uit Medemblik zijn gevonnist. Zo kwam men bijvoorbeeld te weten dat calvinisten bijeenkwamen in het huis van bierbrouwer Eivert Albertsz. Wat er tijdens deze bijeenkomsten zoal gebeurde lezen we in een van de bewaard gebleven vonnissen uit het Nationaal Archief Den Haag en het Algemeen Rijksarchief Brussel. Meester Barent Heynrixsz had ‘…sig laeten trouwen op de Calvinistische wyse met Maria Syverts eenen Beghyn.’ Wat hadden de vijftien door Alva gevonniste inwoners uit Medemblik precies op hun geweten? Hoe liep het met deze lieden af en is bekend waar zij in de stad woonden? Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan.

Datum: 10 maart
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Ridderzaal kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, Medemblik
Entree: € 6.-