Ondertekening grondverkoop Boogerd Wognum

Jan Kuin en Wethouder Tigges ondertekenen de overeenkomst – foto: gemeente Medemblik

Maandag 16 januari tekenden Jan Kuin, namens Kuin bv, en wethouder Hans Tigges de overeenkomst voor de grondverkoop ten behoeve van woningbouwontwikkeling aan Boogerd 3 en 4 naast het winkelcentrum van Wognum.

Er worden 43 levensloopbestendige appartementen en een apotheek gerealiseerd. Daarnaast is er nog 100 m2 ruimte beschikbaar voor een zorginstelling. Woningcorporatie de Woonschakel zal de appartementen aankopen en verhuren. De realisering van dit plan wordt mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie in het kader van de “uitvoeringregeling Stads- en Dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015”

Inloopavond
De omgevingsvergunning voor de woningbouw is in januari ingediend en wordt in februari afgegeven en gepubliceerd. De bouw start medio 2017. Voor belangstellenden wordt een inloopavond georganiseerd om de plannen te kunnen bekijken. Deze vindt plaats op woensdag 8 februari van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. (Middengebouw).

Bron: gemeente Medemblik