SMD: “Met vakmanschap en lef staan wij naast jou!”

Als je niet alle wegen weet te bewandelen of vastloopt op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, dan staat de SMD met vakmanschap en lef naast jou! 

Wendy Sas en Wendy Jansen zijn cliëntondersteuners van de SMD, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, een nieuwe partner in de Westfriese gemeenten. Wendy: “Ik ga mee naar een gesprek of help je met het schrijven van een persoonlijk plan, met als doel jouw positie te versterken.” Wil je meer informatie, bel 0229 – 30 80 01 of kijk op desmd.nl

De SMD
T 0229 – 30 80 01
E info@desmd.nl | I desmd.nl 

Tags