Soos/Klaverjassen voor senioren

YouMedemblik - Soos

Foto: aangeleverd

De Stichting DAS (De Actieve Senioren) te Medemblik biedt elke donderdagmiddag senioren de mogelijkheid om samen te klaverjassen.

Meedoen aan klaverjassen betekent niet allen het spel spelen maar ook ontmoeting met leeftijdgenoten. Veel ouderen vereenzamen of voelen zich al eenzaam. Dan is deelnemen aan klaverjassen goed voor de ontmoeting met anderen en het stimuleert bovendien het geheugen bij de ouderen. Samen iets doen in een groep geeft ook weer een gevoel van verbondenheid. Je spreekt weer eens iemand.

Nu is klaverjassen een kaartspel dat wordt gespeeld door vier personen in twee paren. De twee tegenover elkaar zittende personen vormen een team. De nadruk ligt op speelplezier en gezelligheid, er wordt niet gespeeld met het mes op tafel. Er is wel een competitie verspreidt over 30 weken. Deze competitie is onderverdeeld in 3 rondes van 10 weken.

Op de speelmiddagen worden de teams samengesteld doordat iedere deelnemer een blokje pakt met daarop een zwart of rood nummer. Gelijke zwarte of rode nummers vormen dan die speelronde een team. Er wordt op deze manier op een middag drie keer geloot, zodat de deelnemers steeds weer met iemand anders een team vormen.

Als afsluiting van het seizoen is de laatste donderdagmiddag een gezellige middag, waarop de winnaars van de competitie gehuldigd worden. Dit gaat gepaard met een uitgebreide prijzenregen.

Houdt u van klaverjassen? Beheerst u de spelregels en kunt u zelfstandig kaarten? Kom dan donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur klaverjassen in de grote zaal van het Sint Pieter, Ridderstraat 9, Medemblik.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer meedoen. Bevalt het u, en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, dan kunt u zich als laten inschrijven. De kosten zijn € 2,50 per middag.

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Fred Paardekooper, telefoon: 0227 543942.