Start woningbouw in Zwaagdijk-Oost

Vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan gaat de woningbouw in Zwaagdijk-Oost in plan De Gracht dit jaar van start. Deze locatie ligt ten westen van en aansluitend aan de huidige nieuwbouwwijk van Zwaagdijk. Het College van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari het besluit genomen een overeenkomst met BPD (Bouwfonds Property Development) te sluiten voor realisatie van woningbouw in Zwaagdijk-Oost.

Bouwlocatie Zwaagdijk OostAl enige tijd was de gemeente in overleg met BPD over het afsluiten van een overeenkomst voor het woningbouwplan Zwaagdijk-Oost. BPD heeft aangegeven te willen starten met het woningbouwplan. Belangrijke voorwaarde voor BPD daarbij was dat de fasering van het woningbouwplan aangepast diende te worden. Met het eerdere collegebesluit van 17 januari 2017 heeft het College de fasering aangepast. Hiermee werd aan de voorwaarde van BPD voldaan.

Invullen behoefte
Peter van Oeveren van BPD: ‘De markt trekt aan en er is een duidelijke behoefte aan woningbouw in Zwaagdijk-Oost. We zijn verheugd dat we die behoefte gaan invullen. Er komt een gevarieerd programma met rijwoningen, 2/1 kap woningen en duurdere vrije sector kavels. Wij organiseren in het voorjaar van 2017 een inloopavond voor geïnteresseerden in het dorpshuis ‘Over de Leek van Zwaagdijk.’

Topprioriteit
Wethouder Hans Tigges: ‘Wij zijn blij dat we één van de topprioriteiten van de gemeenteraad; de Woningbouw in Zwaagdijk-Oost gaan realiseren. Ook de Dorpsraad heeft een belangrijke rol gespeeld bij het inventariseren van de woningbehoefte in Zwaagdijk-Oost. We hebben regelmatig met ze om tafel gezeten en ook uitgelegd dat we, zodra we de mogelijkheid hebben om de fasering te wijzigen, die met twee handen zullen aangrijpen. We hebben hier hard aan gewerkt en zijn verheugd dat dit tot resultaat leidt.’

Bron: gemeente Medemblik