Stimuleringsfonds voor Stadscentrum Medemblik

Wethouder Harry Nederpelt en voorzitter van de MEVO, Johan Blokker, ondertekenen de overeenkomst van het Stimuleringsfonds met op de achtergrond een schaalmodel van de Watervalschommel. - Foto: aangeleverd

Stimulerende bijdragen voor een toekomstbestendig Stadscentrum
Het Stimuleringsfonds is één van de maatregelen die beschreven is in de Centrumvisie 2016. Deze is in opdracht van de gemeente opgesteld. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden die goede ideeën hebben en samen willen werken aan mooie, innovatieve publiekstrekkers worden zo gestimuleerd met een bijdrage. De officiële aftrap van het Stimuleringsfonds heeft inmiddels plaatsgevonden bij Vlaar Techniek in Medemblik.

Wethouder Nederpelt en voorzitter van de MEVO; Johan Blokker ondertekenden de overeenkomst waarmee het stimuleringsfonds tot leven werd geroepen. Het doel van het fonds is het vergroten van de aantrekkingskracht en imago van het stadscentrum, maar het is ook een stimulans voor samenwerking en innovatie. Het geeft een zetje in de rug voor kleinschalige, frisse en vernieuwende initiatieven en ideeën. Een onafhankelijke commissie zal de aanvragen beoordelen. Het Stimuleringsfonds wordt beheerd door de winkeliersvereniging MEVO.

Ontwikkeling Watervalschommel
Tijdens de ondertekening pronkte al een prototype van de zogeheten Watervalschommel. Deze kan door gebruik van water, Medemblik niet onbekend, verschillende patronen als waterval produceren. De watervalschommel wordt bij de lancering ingezet als inspiratietool voor andere initiatiefnemers die verfrissende ideeën hebben voor de stad Medemblik.

Unieke samenwerking
De totstandkoming van de waterschommel is het resultaat geweest van een unieke samenwerking uit Medemblik. De vindingrijke dames van eventbureau Waterzooi, Hetty Damen en Monique Dignum hebben Hein Bloemhof van Vlaar Techniek en Gerard Manshanden van Fishflow kunnen enthousiasmeren om de Watervalschommel samen te realiseren. De bijbehorende stichting Watervalschommel gaat nu de boeken in als de eerste aanvrager van het fonds.

Het aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds is te downloaden via OndernemeninMedemblik.nl en via Winkeleninmedemblik.nl.