Verkiezingen Tweede Kamer op 15 maart

Woensdag 15 maart 2017 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. U kunt op die dag kiezen welke partij namens u deel mag uitmaken van de regering in Den Haag, om uw belangen te vertegenwoordigen.

Stemmen is uw democratisch recht. Om te stemmen hoeft u nooit erg ver van uw woning te gaan. Er zijn in elke dorpskern van Medemblik stembureaus te vinden. Welk bureau u kunt bezoeken staat aangegeven op uw stempas. Binnenkort ontvangt u de stempas in huis, plus een lijst met partijen en verkiesbare personen.

Inwoners van Medemblik die op 30 januari stonden ingeschreven in de basisregistratie personen en ouder zijn dan 18 jaar, mogen stemmen. Kiezers ontvangen op 24 februari de stempas. De kieslijsten worden tussen 3 en 7 maart bezorgd.

Stemmen bij volmacht
Als u verhinderd bent op 15 maart, kunt u iemand anders in uw plaats laten stemmen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u tot uiterlijk 10 maart een schriftelijk verzoek indient bij afdeling Burgerzaken. Als u dan al de stempas in huis heeft, kunt u die meenemen. Formulieren voor zo’n schriftelijk verzoek liggen bij Burgerzaken en kunt u vinden op de website van de gemeente Medemblik. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt degene die u machtigt een volmachtbewijs. U kunt het ook eenvoudiger doen door uw stempas te overhandigen aan een andere kiezer in de gemeente Medemblik. Het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas moet dan wel ingevuld zijn. De gemachtigde dient ook zijn of haar identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau, alsmede (een kopie van) uw legitimatiebewijs. Alleen dan kan de gemachtigde uw stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Kiezerspas
Wilt u zelf uw stem uitbrengen maar bent u niet in de gemeente Medemblik op de dag van de verkiezingen dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u zelf in heel Nederland uw stem uitbrengen. U kunt een schriftelijk verzoek doen voor het aanvragen van een kiezerspas tot en met 10 maart. Zelf langs komen kan ook tot en met dinsdag 14 maart tot 12.00 uur. Maak wel eerst een afspraak.

Bron: gemeente Medemblik