Voorwoord van Frank Streng

Beste inwoners van de gemeente Medemblik,

Dit is een tijd waarin veel van u wordt gevraagd. We spreken
elkaar minder of op zijn minst op een andere manier. We
kunnen even niet een arm om elkaar heen slaan, terwijl we
dat juist in deze tijd misschien graag extra vaak willen doen.

Ik wil u complimenteren met de manier waarop u omgaat
met deze situatie. Ik zie veel inzet, creativiteit en veerkracht.
Inzet om zich te houden aan de nieuwe regels van 1,5 m
afstand. Inzet om thuis de boel op een andere manier
draaiende te houden. Inzet door zorgmedewerkers,
onderwijspersoneel en iedereen die zo goed en kwaad
als dat gaat zijn of haar werk probeert te blijven doen.
Creativiteit van bijvoorbeeld ondernemers om in deze
lastige tijd toch te proberen het hoofd boven water te
houden. Creativiteit bij het team van You medemblik dat in
heel korte tijd een speciale coronaeditie uit de grond weet
te stampen. Wat een veerkracht in de samenleving, ik ben er
oprecht van onder de indruk.

Deze week vertelde premier Rutte ons dat we het ook nog
even vol moeten houden. In ieder geval tot 20 mei. “Beter
nu voorzichtig dan achteraf spijt”, zei de premier. Dat vraagt
nog langer iets van ons allemaal. En ik weet zeker dat we
dat kunnen. Ook al komen we ongetwijfeld nog heel veel
hobbels tegen, we kunnen dit samen. Alleen samen krijgen
we corona onder controle. Houd vol! Ik wens u allemaal veel
gezondheid en veerkracht.

Namens het gehele college,
Frank Streng, burgemeester