Colofon

Wie aan You medemblik meewerken:

Redactie:
Jannelies Blommaert
Danielle Slotboom
Wietske Weel
Jan Pieter Reinstra

Hoofdredactie:
Jannelies Blommaert

Fotografie:
Duco de Vries
Lex Salverda
Henk Groenewoud
Peter Commandeur

Opmaak:
Monique van Leeuwen
Brigit Kuin
Sandra Wit

Foto: Henk Groenewoud

Egboetswater Medemblik – Foto: Henk Groenewoud

Ontwerp:
Monique van Leeuwen
Peter Commandeur

Advertentieverkoop:
PC Reclame
Bel: 0227 – 54 75 94

Verspreiding:
Herling Strijdhorst, Zwaag.
Magazine niet ontvangen of vragen over verspreiding?
Bel: 0229 – 21 25 55

Drukkerij:
PC Printing – Medemblik

Copyright:
Niets uit deze websitemag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van You medemblik® verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. Disclaimer: Ondanks zorgvuldige samenstelling van de redactie is de uitgever niet verantwoordelijk te stellen voor de plaatsing hiervan.

You medemblik® is een geregistreerd merk van PC Reclame, Breek 14, 1671 GE Medemblik
© Alle rechten voorbehouden.