MEDEMBLIK – 1914 was het eerste jaar waarin werd besloten om de harddraverij van Medemblik niet door te laten gaan. In 1944 gebeurde dit voor een tweede keer. De reden voor beide afgelastingen was een wereldoorlog. Nu in 2020 heeft de harddraverijvereniging helaas moeten besluiten om voor de derde keer in haar 178-jarige historie de harddraverij van Medemblik niet door te laten gaan. De ringrijderij was al eerder afgelast en dit geldt nu dus ook voor de kortebaan, kermis en de vuurwerkshow.  Tijdens de ledenvergadering van 6 juli jongstleden heeft het bestuur met de leden afgesproken dat wanneer de ‘social distancing‘ maatregel nog van toepassing is de draverij niet door kan gaan. Handhaven van deze maatregel is onmogelijk en brengt daarom de gezondheid van het publiek, de vrijwilligers, het horecapersoneel en de deelnemers in gevaar.  De overheid heeft op 6 augustus nogmaals haar zorg over de verspreiding van het Corona virus uitgesproken en de Nederlandse bevolking op het hart gedrukt zich aan de maatregelen te houden. De ‘social distancing’ maatregel zal daarom op termijn zeker niet verdwijnen. Het bestuur van ‘Prins Hendrik’ heeft het besluit zo lang als mogelijk uitgesteld. Misschien wel tegen beter weten in. De mooiste dag van Medemblik afgelasten is echter niet iets wat je zo maar even doet.  Voor veel mensen is de vrije dag op 21 september onomkeerbaar en bij een aantal mensen leeft het idee om de harddraverij op een alternatieve manier te vieren. De Prins Hendrik vlag kan zeker gehezen worden op 21 september maar het ‘Prins Hendrik’ bestuur roept iedereen wel op om voorzichtig te zijn en de regels in acht te nemen.