Na de verkoop van het Weeshuiscomplex aan de Torenstraat moest de Oudheidkundige Vereniging Medemblik (OKV) noodgedwongen haar onderkomen daar verlaten. In het Poortgebouw was niet alleen de dependance van het museum gevestigd, maar ook vonden daar bestuursvergaderingen plaats en werd het archief bewaard. Door de verkoop kwam hier na 28 jaar een einde aan. Datzelfde gold voor het gebruik van de zolder van het hoofdgebouw als opslagruimte.

Voorzitter Ton Pronk laat weten dat er in diverse gesprekken met het bestuur van de stichting Hervormd Weeshuis geprobeerd is om te kijken of de OKV toch niet kon blijven op de locatie, maar het uitgangspunt van het bestuur was uiteindelijk verkoop van het gehele object. De nieuwe eigenaar heeft andere plannen met het Poortgebouw en er was geen ruimte meer voor de OKV om daar gebruik van te maken.

De grote vraag was dus: waar kan de OKV een geschikt onderkomen vinden voor de dependance van het museum en opslag voor de objecten? Na een artikel in de Medemblikker kwam er echter een hoopvolle reactie van Lodge 61, de voormalige boerderij van de gebroeders Groot aan de Brakeweg. Eigenaar Inge Kuyt is zeer geïnteresseerd in historie en heeft de wens om met Buitenplaats Medemblik, samen met andere Medemblikker musea, invulling te geven aan een dagprogramma in Medemblik. De dependance van het museum met zijn verschillende onderdelen uit de historie van de stad past hier naadloos bij en is dus een voortzetting van de expositieruimte in het Poortgebouw.

Er komt nog een officiële opening, maar de OKV is blij dat ze een nieuw onderkomen hebben gevonden. Voor de collectie van het Stadsmuseum in het voormalige stadhuis hebben ze nog geen bestemming, maar de OKV staat open voor suggesties voor een geschikte locatie in de binnenstad. De vereniging hoopt dat ze de historie van Medemblik op deze manier voor het publiek toegankelijk kunnen houden en dat de nieuwe locatie een waardevolle toevoeging zal zijn voor de stad en haar inwoners.