In Nederland hebben bijen het zwaar en is er sprake van een groeiend probleem van bijensterfte. Een belangrijke oorzaak hiervan is de varroamijtziekte, veroorzaakt door de varroamijt. Deze parasiet voedt zich met het bloed van bijen, verzwakt hen en maakt ze vatbaarder voor ziekten en virussen. Het is van groot belang om de varroamijtpopulatie onder controle te houden om de gezondheid van bijen te bevorderen.

Er zijn verschillende methoden om varroamijten te bestrijden, waaronder chemische behandelingen en biologische bestrijdingsmethoden. Chemische behandelingen zijn effectief maar kunnen schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivende insecten. Biologische bestrijdingsmethoden zijn veiliger maar minder effectief. Het is daarom ook belangrijk om de algemene gezondheid van bijenpopulaties te verbeteren door het bieden van een bijvriendelijke omgeving, het verminderen van pesticidengebruik en het promoten van gezonde bijenvolken.

Bijensterfte wordt ook veroorzaakt door verlies van habitat en voedselbronnen, het gebruik van pesticiden, ziekten en parasieten, en klimaatverandering. In Nederland is er een afname van wilde bloemen en andere natuurlijke habitats van bijen, waardoor bijen minder voedsel hebben en kwetsbaarder zijn voor ziekten en parasieten. Om de bijenpopulatie in Nederland te beschermen en te bevorderen, worden verschillende maatregelen genomen zoals het creëren van bijvriendelijke leefgebieden, het verminderen van pesticidengebruik en het stimuleren van bijenhouden en imkerij. Het behoud en de bevordering van bijenpopulaties is van groot belang, aangezien bijen een belangrijke rol spelen in het bestuiven van gewassen en het in stand houden van ecosystemen.