Een afscheid voor altijd roept dierbare herinneringen op, herinneringen die u koestert. Na een waardig afscheid in het crematorium staat u daarom voor een moeilijke keuze.

Wat doet u met de as?

Verstrooien van de as op een strooiveld is de meest gemaakte keuze. Maar hierdoor is het afscheid kort en definitief. Geen eigen plek meer om steun te zoeken, gevoelens te uiten, of gewoon in stilte uw tijd te delen. Veel nabestaanden realiseren zich dit pas nádat de as is uitgestrooid.

Met een waterurn of een urngedenksteen heeft u de keuze om de herinnering een plaats in het leven te geven. De gepatenteerde urn geeft de as geleidelijk af aan de aarde. Onzichtbaar en discreet. Deze urn kan een bijzondere plaats in uw leven krijgen.

Een prachtige bronze bal die het regenwater doorlaat en de as afgeeft aan de aarde. Dit proces duurt tien jaar en vindt plaats op twee meter diepte. De waterurn kun in de thuis of op de begraafplaats worden geplaatst.

Harder Natuursteen, Gedenken | Bouw | Wonen

Zuiderwijzend 1, Hoogkarspel | T 0228 – 56 35 07

info@hardernatuursteen.nl | hardernatuursteen.nl