De Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging beschikt over een uitvaartcentrum aan de Breedstraat. Hier kunnen zowel leden als niet-leden terecht voor een stijlvolle uitvaart. Leden ontvangen een korting op diensten van de vereniging, waaronder het gebruik van de aula.

Secretariaat: Emmalaan 3, Medemblik

info@mbecv.nl | mbecv.nl | F @mbecv