In een prachtig pand aan de Almereweg in Medemblik is Vlaar Techniek B.V. gevestigd. Met Hein Bloemhof aan het stuur maakte het bedrijf de afgelopen dertig jaar een mooie ontwikkeling door. Vandaag de dag is het bedrijf, vanwege de kennis en innovaties, een begrip op gebied van automatisering voor oppervlaktewaterbeheer.

“Waterschappen wilden steeds meer op afstand weten”, vertelt Jeroen Diekema, de commerciële man bij Vlaar, enthousiast. “En dat was het begin van de automatisering waar we nu dagelijks mee bezig zijn.” De vader van Hein werkte bij het Waterschap waardoor hij goed wist waar behoefte aan was. Voor het op afstand beheren, bewaken en besturen van technische installaties ging het bedrijf gebruik maken van telemetrie. “Omdat dit nieuw was, hebben we snel naam gemaakt. Onze kennis is onze kracht, we weten alles van waterbeheer. Onze klanten vinden het fijn om met ons te werken, we denken mee. Ze weten: ‘Met Vlaar komt het altijd goed’. Daarom zijn inmiddels de meeste waterschappen klant bij ons.”

Innovaties

“Onze monteurs werken dagelijks aan gemalen en stuwen in heel Nederland. Steeds vaker passen wij hierbij eigen producten toe, zo hebben we vorig jaar gemaal de Lely voorzien van een hele nieuwe E-installatie. Het hart van de installatie, ‘de telemetrie’, is door Vlaar ontwikkeld. Deze module zorgt voor de automatische werking van het gemaal. Ook voor stuwen hebben we een besturing ontwikkeld, de CSB, wat staat voor Compacte Solar Besturing. Hiermee kan een stuw heel eenvoudig geautomatiseerd worden, een compleet stand-alone systeem. Met een zonnepaneel wekken we de benodigde energie op, we meten het waterpeil elke vijf minuten en regelen hier de stuwstand mee. De CSB communiceert real-time met de hoofdpost van het waterschap, waterbeheer wordt zo steeds efficiënter en eenvoudiger, belangrijk in de periodes van droogte of hevige neerslag.”

Droge voeten

“Wij zijn echt een club met techneuten, sommigen werken hier al ruim 25 jaar. We beschikken over ontzettend veel expertise. Op dit moment bestaat ons bedrijf uit zo’n twintig man. Samen zorgen wij ervoor dat Nederland de voeten droog houdt, het is mooi om hier een bijdrage aan te mogen leveren. We bestaan nu dertig jaar en streven naar duurzame en betrouwbare installaties voor waterbeheer. De kwaliteit zie je ook terug in ons nieuwe pand, waar we sinds tweeënhalf jaar zitten. Het biedt een fijne en prachtige werkomgeving en staat bovendien voor de kwaliteit die we leveren.”

Maatwerk

In de toekomst wil Vlaar nog meer inzetten op innovatie, samenwerken en het in de markt zetten van de zelf ontwikkelde producten. “Daarnaast merken we dat er steeds meer interesse komt in data”, stelt Jeroen, “We gaan er naar mijn idee steeds meer naar toe dat wij niet alleen het product leveren, maar ook de verantwoordelijkheid voor de correctheid van de data en de bijbehorende apparatuur op ons nemen. Waterbeheer gebeurt op basis van steeds meer parameters, waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met weersverwachtingen en energieprijzen. En dan niet alleen lokaal, maar juist voor een heel gebied. Door het slim sturen van gemalen en stuwen zorgen we in droge periodes voor voldoende water en bij veel neerslag voor droge voeten. Onze programmeurs ontwikkelen hiervoor de software, maatwerk dus, dát is waarin wij ons onderscheiden. Met de opgebouwde kennis, onze eigen producten en de veranderende wensen van waterschappen op naar de toekomst.”