De Wereldwinkel Medemblik heeft onlangs duizend euro geschonken aan de stichting Studenten Ethiopië. De voorzitter van de Wereldwinkel, Jacob Miedema, heeft de cheque overhandigd aan secretaris Jan Mol van de Ethiopiëstichting. Het is een belangrijke doelstelling van de Wereldwinkel om schenkingen te doen aan projecten in derdewereldlanden van de winst die zij maakt. Dit keer is de Ethiopiëstichting gekozen door vrijwilligers van de Wereldwinkel uit een aantal projecten.

De stichting Studenten Ethiopië heeft als doel om kinderen uit de sloppenwijken van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba te laten studeren. Het gaat om jongens en meisjes, vaak uit gebroken gezinnen, die na hun basisopleiding geen mogelijkheden hebben om verder te studeren. Deze kinderen hebben in Ethiopië een uitzichtloze toekomst. Door middel van een goede opleiding kunnen zij echter een baan vinden of een eigen bedrijf starten, waarmee zij niet alleen hun eigen toekomst verbeteren maar ook die van hun familie en bijdragen aan de opbouw van hun land.

Op vrijdag werd er met hetzelfde doel een Ethiopiëveiling gehouden in Happy Days in Grootebroek, die bijna 25.000 euro heeft opgeleverd. De Wereldwinkel Medemblik is een zelfstandige stichting met tientallen vrijwilligers uit niet alleen de stad Medemblik, maar ook omliggende plaatsen zoals Wervershoof, Midwoud en Wieringerwerf.