“Er kan weer veel meer, die kans moeten we grijpen”

Hans Huibers is voormalig Tweede Kamerlid (1989-1994) en voorzitter van de WBG (Westfriese Bedrijven Groep). Hij vertelt over het ondernemersklimaat en de inzet van de WBG om regionale bedrijven te ondersteunen. Ook roept hij bedrijven en instanties op niet té terughoudend te zijn. “Laat je niet regeren door angst”, luidt zijn devies.

“Het is evident, dat er sprake is van een crisissituatie”, stelt Hans Huibers, “In veel sectoren merk je dat, maar niet overal. Er is een aantal sectoren dat nagenoeg helemaal tot stilstand is gekomen. Dat is heel heftig. Daarnaast zijn er sectoren die het wel vóelen, maar waar sprake is van een verschuiving in productie en omzet. En er zijn sectoren die het juist heel goed doen, denk aan de warenhuizen en doe-het-zelf winkels. Het is zaak om niet alles over één kam te scheren en elkaar gek te praten. Dan praat je elkaar als het ware een crisis aan.”

Er kan weer meer

Huibers merkt ook dat er nog veel terughoudendheid is, als het gaat om het weer opstarten van organisaties. “Gemeentehuizen bijvoorbeeld, die zijn dicht geweest vanwege corona en grijpen nu de vakantieperiode aan om tot september gesloten te blijven. Dat vind ik niet verstandig, die instanties zouden juist het goede voorbeeld moeten geven. Het is juist belangrijk dat iedereen, uiteraard allemaal verantwoord en binnen de randvoorwaarden, weer stappen gaat zetten. Ik wil daarom mensen oproepen om niet te lang te voorzichtig te zijn en zich te laten regeren door angst of onwennigheid. Zet die stappen. Ik vind het goed dat het kabinet de afgelopen persconferentie de boodschap formuleerde als ‘er kan weer veel meer’. Die kans moeten we grijpen.”

Verschuiving

Wat verder belangrijk is, stelt Huibers, is dat positieve ervaringen, de voordelen uit de crisis meegenomen worden. “Zo is bijvoorbeeld gebleken dat er meer en vaker thuis gewerkt kan worden. Dat moeten we vertalen naar een nieuwe manier van werken, waarbij je selectiever wordt in waar je echt fysiek aanwezig moet zijn en wat ook via videobellen kan. Dat is winst. Hierdoor zal op de arbeidsmarkt ook een verschuiving aan activiteiten plaatsvinden. Dit zie je soms tussen sectoren, maar ook binnen bedrijven.”

Weerbare samenleving

“De samenleving is buitengewoon weerbaar en vitaal. Dat is de reden waarom Rutte eerder sprak over een ‘intelligente lockdown’. Je zult zien dat de maatschappij zichzelf weer gaat organiseren. Natuurlijk houden we rekening met afspraken die er landelijk zijn gemaakt, maar als die niet langer houdbaar zijn, omdat bepaalde dingen prima verantwoord zijn, dan komt er vanzelf beweging. Probeer daarom op een verantwoorde wijze de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. Dan zul je zien dat dit zich ook economisch gezien, doorvertaalt.”

Come back

“In de crisisperiode hebben wij als WBG het initiatief genomen tot het opzetten van de Taskforce Katapult. De Taskforce is een samenwerking tussen banken, gemeenten, financiële dienstverleners, UWV en overige instanties, met als doel zo veel mogelijk krachten te bundelen en informatie te vergaren om bedrijven te helpen. Dit gaf bedrijven een plek waar ze naar toe konden voor hulp. Ook nu blijft de Taskforce actief, omdat wij verwachten dat er een inhaalslag komt. Daarom zijn we nu bijvoorbeeld voor de toeristische sector bezig met creëren van een ‘come back’. We verwachten dat veel Nederlanders in de zomervakantie of het najaar in eigen land op vakantie gaan. Samen met marketingorganisatie Holland boven Amsterdam, gemeenten en de toeristische ondernemers hebben we een promotiecampagne opgezet om mensen uit te nodigen naar Westfriesland te komen voor hun vakantie. Door er samen de schouders onder te zetten, worden er prachtige kansen gecreëerd. Dat is iets om als regio trots op te zijn!”