“Onderwijs is belangrijk, dát hebben we laten zien”

Ook scholen moesten tijdens de coronacrisis de deuren twee maanden
sluiten. Lars Beenen, directeur van S.G. De Dijk heeft het als een leerzame periode ervaren en bovenal als dé kans om te laten zien hoe essentieel je als school eigenlijk bent.

Voor het kabinet was het een grote vraag hoe de lockdown voor scholen te
organiseren. Want als die dicht gaan, dan heeft dit grote consequenties.
Lars: “Als school zijn we een essentieel onderdeel van de maatschappij. Als
wij stilstaan, dan valt er veel weg. En dan niet alleen het onderwijs, maar
ook de ruimte voor ouders om onder schooltijd te kunnen werken. Zo’n crisis als deze maakt dat spatzuiver. Dat is de reden waarom wij er voor gekozen hebben om nooit écht dicht te gaan. Dit, omdat wij de urgentie voelden om kinderen goed te blijven begeleiden. Hierbij hadden we als standpunt dat als kind, ouders en docent vinden dat het wenselijk is dat de leerling naar school gaat, er eigenlijk geen barrière zou zijn om dit te doen. Het bijzondere was, dat in de eerste week al meteen tachtig ouders belden met het verzoek of ook hun kind op school de lessen kon volgen. En dan niet alleen omdat dit wenselijk was gezien het werk of de situatie van de ouder(s), maar vooral ook omdat het kind dit zelf graag wilde.
Door de crisis ontdekten leerlingen hoe belangrijk school voor ze is. Dat
naar school gaan geen slechte vrije tijdsbesteding is, maar dat het een
fijne plek is waar je leeftijdsgenoten ontmoet, structuur vindt en dingen
beleeft. Churchill zei ooit: ‘Never waste a good crisis’. Als school ervoeren wij de coronacrisis als kans om aan iedereen te laten zien hoe belangrijk onderwijs eigenlijk is.”

Gelijkheid

Om thuis de lessen goed te kunnen volgen, is het tot je beschikking
hebben van een apparaat cruciaal. Beenen merkt al snel dat dit niet
vanzelfsprekend is. “Daarom besloten we de eerste week al om chromebooks uit te delen”, vertelt hij enthousiast, “Ieder kind dat aangaf
er graag op eentje te willen werken, mocht een apparaat mee naar huis.
Leerlingen vonden dit fijn, omdat ze nu, wanneer ze maar wilden, aan
school konden werken en dan ook nog op een apparaat waaraan ze gewend
waren. Bovendien zorgde het ervoor dat er meer gelijkheid kwam tussen
kinderen, dat ze allemaal dezelfde kansen hadden om de leerstof en
andere informatie tot zich te krijgen, óók thuis. Dit is een belangrijk inzicht.
Daarom hebben we besloten om vanaf aankomend schooljaar aan
iedere leerling een chromebook ter beschikking te stellen.”

Combinatie

“De afgelopen maanden hebben ons geleerd, dat online leesgeven veel
meer mogelijkheden biedt”, stelt Beenen, “Ik sluit dan ook niet uit dat
we in de toekomst toegaan naar een combinatie van digitaal en persoonlijk
lesgeven. Door de situatie werden we gedwongen te ontdekken wat er
op het gebied van online lesgeven allemaal kan. En dat is veel. Er werden
platforms gevormd, er ontstonden nieuwe vormen. Maar er mag niet
vergeten worden, dat socialisatie misschien wel de belangrijkste taak
is van onderwijs. Het is hierdoor, dat je fijne burgers krijgt. School is een
ontmoetingsplek, waar je verliefd wordt en je het weer uitmaakt, waar
je leuke mensen tegenkomt en waar je ontdekt wie je bent. Nee, alleen
digitaal onderwijs zal nooit voldoende zijn.”